Kadına Şiddetle Ödül Gibi Cezalara Son Veren Teklif

Kadına Şiddetle Ödül Gibi Cezalara Son Veren Teklif

PAYLAŞ

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın hazırladığı 2 kanun teklifi, kadına şiddet uygulayan
şahısları adeta ödüllendiren cezai uygulamaların önüne geçilmesini hedefliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında
Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapılmasını
öngören iki ayrı kanun teklifi hazırladı.

KADINA ŞİDDETTE ERTELEME YOK
Her iki teklifin yasalaşması halinde, kadına karşı işlenen suçlarda caydırıcılığı arttırmak
maksadıyla “Kısa süreli hapis cezası” olarak bildiğimiz bir yılı aşmayan hapis cezaları yerine,
para cezasının, çalışma cezasının veya başka seçenek yaptırımların uygulanmasının önüne
geçilecek.
Yine kasten yaralama suçlarında, fail hakkında alınmış bir uzaklaştırma kararı veya açılmış
bir boşanma davası olması durumunda, “İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle
hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir” hükmü uygulanmayacak.
Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda ve hürriyete karşı suçlarda takdiri indirim
uygulanması kaldırılacak. Kadına karşı işlenen sayılı suçlar açısından; “Hükmün
açıklanmasının geri bırakılması” uygulamasının önüne geçilecek.
KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI KİŞİLER TARAFINDAN KATLEDİLİYOR
CHP’li Mahmut Tanal’ın hazırladığı tekliflerin gerekçesinde, kadına karşı şiddetin
önlenmesine ilişkin mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu
kaydedildi.
Yapılan yargılama sonucu gerek cezaların yetersiz kalması, gerekse de caydırıcı yanının
bulunmamasının, toplumda artış gösteren kadına şiddet vakalarının önlenememesinin bir
nedeni olarak karşımıza çıktığının belirtildiği gerekçede şöyle devam edildi:
“Medyaya yansıyan örneklerde de görüldüğü üzere ölümle sonuçlanan birçok kadına şiddet
vakıasında; mağdur kadının söz konusu sanık veya şüpheliye karşı tehdit, kasten yaralama
gibi suçlardan şikâyeti olduğu, konunun yargı makamları önünde incelendiği ortaya çıkmıştır.
Ancak verilen cezalara ilişkin uygulanan ‘Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar’
sonucunda adeta şiddet gösterenler ödüllendirilerek hiçbir yaptırıma maruz kalmadan
özgürlüklerine kavuşmaktadırlar. Takip eden süreçte çoğu vakıada şiddet; bazen şiddet
faillerinin intikam alma düşüncesi bazense de kin saikiyle ortaya çıkmaktadır.

CEZASIZ KALMADIĞI ANLAŞILACAK
Yine aynı şekilde bu uygulamadan dolayı; can güvenliğinden şüphe eden kadınlar, çoğu tehdit
ve yaralama fiillerini yargıya taşıyamamaktadır. Nitekim kanunumuz kapsamında öngörülen
seçenek yaptırımlar sonucu şiddet failleri seçenek yaptırımlar ile serbest bırakılmakta ve
kadınlar için şiddet tehlikesi devam etmektedir. Bu durum somut olayda hak arama
hürriyetinin de önüne geçmektedir.
Aynı zamanda kanun metinlerine eklenecek ‘Fail hakkında alınmış bir uzaklaştırma kararı
veya açılmış bir boşanma davası açılmış olması’ şartı ile bu durumun kötüye kullanılması
engellenecektir. Nitekim; şiddet mağduru kadının eşi için boşanma davası açması hayatın
normal şartların kendisinden beklenecek bir eylemdir. Eklenen bu ifade ile yalnızca karşı
tarafa zarar verme kastıyla yargı yolunun kullanılması durumlarında hukuk düzeni bu kötü
niyetli davranışı korumayacaktır.
Tüm bu kapsamda kadına karşı işlenen suçlara yönelik olarak; ‘kısa süreli hapis cezasına
seçenek yaptırımlar’ uygulanılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Nitekim bu tedbirler
uygulamada caydırıcılığı arttıracak, faillerin hapis cezasına çarptırılması toplum nezdinde
mağdurlar açısından bir tatmin duygusu yaratacak ve failler açısından ise işlediği fiilin cezasız
kalmadığı anlaşılmış olacaktır.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN