Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

PAYLAŞ

2012 yılında uygulamaya konulan “2011-­2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” doğrultusunda, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde sorumlu paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çok önemli proje/etkinlikler hayata geçirilmiştir.

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının %50 oranında azaltılmasına yönelik geliştirilen sistem yaklaşımı ile etkin ve yoğun denetim/bilgilendirme/bilinçlendirme, eğitim ve benzeri faaliyetler uygulamaya geçirilmiş, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021­2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021­2023) Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu belge her yönüyle gelişmekte ve ilerlemekte olan ülkemizin trafik güvenliği konusundaki gelişimine katkı sağlayacak kaynak çalışmalardan biridir.

Bu kapsamda trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Karayolu Trafik Güvenliği v e Trafik Haftası Yönergesi gereğince İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı) ve diğer paydaşların katılımı ile 01­07 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinin Koronavirüs (Covid­19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesi amacıyla;

­2021 yılı Karayolu Trafik Haftası süresince 2020 yılında kullanılan “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu ile birlikte “Emniyet Kemerimi Unutmam” mottosu da etkin olarak kullanılacaktır.

­Trafikte emniyet kemeri kullanımının araç sürücüleri kullanımı ve yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırmak, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla Karayolu Trafik Haftası süresince trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlarda ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşımına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

­Trafik güvenliği kapsamında yürütülen f a a l i y e t l e r e toplumsal destek sağlamak için bilgilendirme/bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılacaktır.

­Hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafik güvenliğine yönelik düzenlenecek programlara katılarak vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.
­Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Pol­Net ana sayfasında bulunan radyo ve TV spotlarının hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında yayınlanması ve aynı sayfada bulunan afiş, pankart ve b i l l b o a r d g ö r s e l l e r i n i n ş e h r i n y a y a v e a r a ç t r a f i ğ i n i n y o ğ u n o l d u ğ u k e s i m l e r i n d e b u l u n a n y o l güzergahlarında, dijital ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenecektir.

­Karayolu  Trafik  Haftası  süresince  il/ilçe  müftülüklerinin  koordinesinde  camilerde  verilecek

­Karayolu Trafik Haftası süresince ve sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce EBA kanalları ve/veya online eğitim platformları üzerinden trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

­Trafik kazalarının azaltılmasında etkin olan faktörlere ilişkin İlimiz genelinde yapılan projeli çalışmalar, trafik ile ilgili eğitici bilgilendirmelerin yazılı basında işlenmesi sağlanacaktır.

­Trafik kazasına karışmış veya yakınlarını kaybetmiş kişiler maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygun olarak ziyaret edilecektir.
­Trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Karayolu Trafik Haftası boyunca “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosunun kurumlarla yapılan yazışmalarda resmi yazıların üst kısmına yazılacaktır.

­Karayolu Trafik Haftası boyunca yapılacak denetimlerde seyahat izin belgelerinin kontrol edilmesi esnasında özellikle ticari taksiler, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilerek yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılacaktır.

­İlimizde araç geçişlerinin yoğun olduğu denetleme noktalarında, terminallerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yol kullanıcılarının uyarılmasına yönelik Karayolu Trafik Haftası tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir.

­İlimizde trafik güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen 3 trafik personeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilerek motivasyonun artırılması amacıyla Valiliğimiz tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilecek ve ödüllendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşılacaktır.

Bu kapsamda oluşturulan “İl/İlçe Karayolu Trafik Güvenliği Tertip Komiteleri” tarafından Karayolu Trafik Haftası süresince yukarıda belirtilen etkinlik/faaliyetlerin planlanarak yürütülmesi hususlarında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

AYDIN BARUŞ

MALATYA VALİSİ
 

Pusulamalatya

Pusulamalatya

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN