Malatya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2020 Yılı Eylül Ayı Değerlendirmesi

Malatya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2020 Yılı Eylül Ayı Değerlendirmesi

PAYLAŞ

KAYITLI İŞARAYANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2020 yılı Eylül ayı itibarı ile 35.044 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2019 yılı için 66.000’dir. İşsizlik oranı ise %9,9’dur. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %37,5’i Lise mezunu olup, Lise mezunlarını sırasıyla %33,1 ile İlköğretim, %15,3 ile lisans ve %11,2 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞ ARAYAN SAYILARI

Kurumumuza kayıtlı 35.044 iş arayanların %97,6’ sı normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %1,9 iken, eski hükümlülerin oranı %0,5 olarak istatistiklere yansımaktadır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ ARAYANLAR

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 13.788 kişi toplam işsizler içindeki oranı %39,2’ dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %16,5 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %10,4 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %12,1 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %10,5 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

2020 yılının Eylül ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 9.029 kişi, kamu sektöründe 76 kişi olmak üzere toplam 9.105 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubu erkeklerde ve kadınlarda sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ile nitelik gerektirmeyen meslekler de çalışan elemanlardır.

Meslek Gruplarına Göre İş Yerleştirmeler

Meslek Grupları

Kamu

Özel

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

 

BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR

2

1

3

533

532

1065

535

533

1068

 

HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI

3

1

4

848

378

1226

851

379

1230

 

NİTELİK GEREKTİRMEYEN MESLEKLER

30

7

37

1471

240

1711

1501

247

1748

 

NİTELİKLİ TARIM, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI

18

11

29

2

0

2

20

11

31

 

PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

0

0

0

88

114

202

88

114

202

 

SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR

0

0

0

2495

1169

3664

2495

1169

3664

 

TEKNİSYENLER, TEKNİKERLER VE YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2

1

3

124

52

176

126

53

179

 

TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILAR

0

0

0

671

310

981

671

310

981

 

YÖNETİCİLER

0

0

0

2

0

2

2

0

2

 

Genel Toplam

55

21

76

6234

2795

9029

6289

2816

9105

 

 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTATİSTİKLERİ

2020 yılı Eylül ayı itibariyle, İl Müdürlüğümüze toplam 680 engelli, 173 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup, bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 206 kişi işe yerleştirilmiştir. Engellilerde başvuranların % 76,2’si erkek ve % 23,8’ü kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan %3,5 ’i kadın %96,5 ’i erkektir. 


2020 YILI İTİBARİYLE AÇILAN KURSLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İl Müdürlüğümüzce 2020 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 803 İşbaşı Eğitim programı başlatılmış, 52 MEK İstihdam Garantili, 6 MEK İstihdam Garantisiz ve 7 MEK/Özel Politika olmak üzere 1025 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 5.657 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir.


İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası kapsamında 2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 666 kişiden 214’si işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 452 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2.072 ’dir..

İşsizlik sigortası kapsamında maaş alan kişiler İl Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmekte olup, eğitimi kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2020 yılı Eylül ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 29.876 kişidir. 


                                                          
   Vahap TOMAN
       İl Müdürü
 

Pusulamalatya

Pusulamalatya

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN