Malatya'da Arapgir-Arguvan balık avlak sahası için ihale yapılacak

Malatya'da Arapgir-Arguvan balık avlak sahası için ihale yapılacak

PAYLAŞ

Karakaya Baraj Gölü 7. Bölge (Arguvan-Arapgir) avlak sahasının avcılık amacıyla kiralanması ile ilgili olarak, 01 Aralık 2020 Salı günü saat 10.00’da Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ihale düzenlenecektir. 
    Yukarıdaki bölgeye su ürünleri avcılığı amacıyla yapılacak başvurularda; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir. Ancak söz konusu bölgeye kooperatif veya birliklerden başvuru olmadığı takdirde, gerçek kişilerde başvuruda bulunabileceklerdir.
    Söz konusu ihaleye katılmak isteyen üreticilerimiz İdari ve Teknik Şartnameleri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Yeşilyurt - Karakavak Mahallesinde bulunan idari binasından temin edebileceklerdir.
    İhalenin yıllık tahmini kira bedeli 6.029,25 TL’den az olmamak üzere pazarlık usulü ile tespit edilecektir. İhale 5 (Beş) yıllık süre için yapılacak olup, ihale sonucunda ihaleyi kazanacak şahıs/şirket ile İl Müdürlüğümüz arasında kiralama sözleşmesi imzalanacaktır. İhale sonucu ortaya çıkacak olan kiralama bedeli peşin/taksitle, Malatya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) yatırılacaktır. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca kira artışının yapılacağı ayda yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranında artırılması suretiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tespit edilerek YİKOB tarafından tahsil edilecektir.
    İlk Yıl kira bedelinin tamamına tekabül eden tutarı teminat olarak alınacaktır. Teminat Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına kiracı tarafından yatırılır. Kira süresinin bitimine veya feshine kadar tutulur.
    İhaleye katılacakların ihale günü yanında bulundurması gereken belgeler aşağıya çıkarılmıştır.
İhaleye Katılacakların Ortak Belgeleri; 
1) İhale başvuru dilekçesi,
2) İmza beyannamesi imza sirküleri,
3)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, 
4) Okuyup aynen kabul ettikleri idari şartname
5) İmzalanmış noter onaylı teknik şartname
6) Vergi borcu olmadığına dair belge,
7) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair belge,
Gerçek kişiler için ortak belgeler harici
1)    Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdan örneği
2)    Tebligat için ikametgah belgesi
 İştirakçinin bir şirket olması halinde
1) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi 
2) Tebligat için ikametgah belgesi,
3) Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname,
4) Yetkili olarak ihaleye katılanların yetki belgelesi,
İştirakçinin Kooperatif, Kooperatif Birliği ve Köy Birliği olması halinde ortak belgeler harici;
1)    Yönetim kurulu kararı fotokopisi
2)    Geçmiş kiralama döneminde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına borcunun olmadığına dair belge,
İştirakçini ortak girişimci olması halinde ortak belgeler harici,
1)    Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.


 

Pusulamalatya

Pusulamalatya

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN