Malatya’da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Malatya'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Düzenlendi
Malatya

Haber Editörü: Pusulamalatya

Vali Aydın Baruş, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulunda düzenlenen 2019-
2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Vali Baruş yaptığı konuşmasında, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış
Programını Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu’nun yeni binasının açılışı ile
birlikte gerçekleştirmenin sevinç ve mutluluğu içerisinde tüm katılımcıları
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu Eğitim-Öğretim Yılının Ülkemiz,
Milletimiz, Öğrencilerimiz, Öğrenci Velilerimiz ve Öğretmenlerimiz için
hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, çocuklarımızın gelecekte başarılı birer insan
olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcını
yapıyoruz.
Eğitim süreci, toplumları oluşturan bireylerin yetişmesinde, bu bireylerin
geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında, böylece toplumsal mutluluğun,
birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyet yarışında ön
sıralarda yer almasında çok önemli rol oynayan bir zaman dilimidir.
Büyük tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa Medeniyetin iki unsurundan
bahseder:
► İnsani ihtiyaçların giderilmesi.
► Ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşma.
Milletler arasındaki medeniyet yarışında ülkeleri diğerleri arasında seçkin bir
yere taşıyan en önemli kaynak insan kaynağıdır. Bugün dünyadaki kalkınmışlık
sıralamasına baktığımızda, bu insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve
yetiştiren toplumların en ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. İnsan kaynağının
nitelikli hale getirilmesi, bu insan kaynağının ahlak ve zekâ bakımından
olgunlaşması, bu sayede toplumdaki beraberlik ruhunun temini için okullarımız
vazgeçilmez bir role sahiptir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını
devam ettirdiği ilim yuvaları olan okullar bu açıdan milletimizin geleceğinin
inşa edildiği mekânlardır. Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza çağın gereklerine uygun bilgileri sunarken, diğer yandan onların
insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi
açıkça vurgulamaktadır. “Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve
memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü
zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.
Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer
namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.”
Malatya olarak, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında; 714 resmi ve 146 özel
okulda olmak üzere toplam 7.868 derslikte, 13.602 Öğretmen ve 173.978
öğrenci ile eğitime başlıyoruz. Bu öğrencilerin 15.560’ı anaokulu, 52.266’sı
ilkokul, 56.407’si ortaokul ve 49.745’i liselerde öğrenim görecektir. Resmi
Okullarda Derslik başına düşen öğrenci sayısı; ilkokulda 20, ortaokulda 30,
lisede ise 22 ortalamasına sahibiz.
Bazı okul binalarımızın yenilenme ihtiyacının bulunması ve özellikle
Battalgazi İlçesinde okul yapılabilecek nitelikte eğitime tahsisli arsa
bulunmaması, Nedenleriyle 24 ilkokulumuzda, 18 ortaokulumuzda ikili eğitim
(ilkokul-ortaokul) vermek zorunda kalıyoruz. İkili Eğitim yapılan
ilkokullarımızda okullarda öğrenim gören 15.231 öğrenci, ortaokullarımızda
ise 14.858 öğrencimiz sabahçı-öğlenci uygulamasıyla eğitimine devam ediyor.
İlkokullarda ikili eğitime devam eden öğrencilerin oranı % 29, ortaokullarda
ikili eğitime devam edenlerin oranı % 26 civarında. Bu ihtiyaca binaen, bazı
bölgelerde yeni okul binaları inşa etmemiz, bazı okul binalarını da
yenilememiz gerekiyor. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı
Devlet Yatırımları Programı kapsamında; 2019 yılında 16 yeni okul binasını
tamamlayarak 2019-2020 öğretim yılı başlangıcında öğrencilerimizin eğitimine
sunduk. Halen; 15 okul binamızın inşaatı devam ediyor. Bu binaların
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin istifadesine sunulmasıyla birlikte İkili
Eğitim Alan öğrenci sayımızın azaltılmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin
derslerini aldığı okul binaları yanında, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini
rahatça yapabileceği alanların artırılması için de çalışmalar yapıyoruz.
2019 yılında 2 okul spor salonumuzun inşaatını bitirdik. 2 spor salonu
inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
destekleriyle, şehir merkezinin ihtiyaç bulunan bölgelerindeki okullarımızın
ortak kullanabileceği 3 yeni spor salonu ve oyun sahaları inşa etmek için
çalışmalar yürütüyoruz.
Okullarımızdaki eğitimin, çocuklarımızın can ve ruh sağlığı güvenliğini temin
edecek bir ortamda devam ettirilmesi önemli bir husustur. İçişleri
Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde; öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-
Öğretim Yılını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla, 3 Eylül 2019
tarihinde İl Merkezinde başkanlığımda emniyet, jandarma ve milli eğitim;
ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında; okul müdürleri, okul aile birliği
başkanları, emniyet, jandarma, milli eğitim ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla
toplantılar yaptık.
Bu toplantılar neticesinde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde;
● Okul ve Okul Çevrelerinin Güvenliğinin Sağlanması,
- Okul Güvenlik Kameraları ve KGYS Entegrasyonu
- Okul Çevre Duvarlarının ve Fiziki Önlemlerin gözden geçirilmesi,
- Okul Bahçe ve Çevre Aydınlatmalarının kontrol edilmesi,
- Metruk Binaların tespit edilerek Belediyeler tarafından yıkımlarının
yapılması,
- Güvenli Eğitim Güvenlik ve Koordinasyon Görevlilerinin Okullarda
görevlendirilmesi,
- Okul Çevrelerindeki Lüzumsuz Kişilerin Uzaklaştırılması,
- Okullarda Çalışan Görevlilerin güvenlik soruşturmalarının yaptırılması,
- Okul Çevrelerinde Alınacak Trafik Önlemlerinin ve Sorumlularının
Belirlenmesi,
●Öğrencilerin Zararlı Alışkanlıklardan Korunması Kapsamında;
- Bağımlılık Yapan Madde Satışının Önlenmesi,
- Okul Çevrelerinde Narkotim Görevlendirilmesi,
- Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Takibi,
- Okullarda Bağımlıktan Korunma Eğitimi Verilmesi,
- Okul Çevrelerindeki Umuma Açık Yerler ile İnternet Kafelerin Kontrolünün
Düzenli olarak yapılması,
- Okul Çevrelerindeki Seyyar Satıcılara Müsaade Edilmemesi,
● Okul Servis Araçları Konusunda;
- Servis Araçlarının Okul Yönetimleri ve Trafik Ekiplerince Denetiminin
Titizlikle Yapılması,
- Okul Servis Şoförlerinin Eğitimlerinin Sağlanması,
Hususlarını görüşerek alınması gerekli tedbirleri ve sorumluları belirledik.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında okullarımızın ve okul çevrelerinin
öğrencilerimiz için daha güvenli hale getirilmesi konusunda tedbirlerimizi
artırarak devam ettireceğiz.
Çocuklarımızın geleceğe bilgi bakımından donanımlı olarak hazırlanmasında,
onların bedenen ve fikren olgun birer birey olarak yetişmesinde öğretmenlerin
rolü vazgeçilmezdir. Öğretmenler, sadece mevcut olan bilgileri öğrencilere
anlatan değil, bundan daha önemlisi çocukların ve gençlerin hayata
hazırlanmasını sağlayan, tabiri caiz ise geleceğin fertlerinin karakterine şekil
veren mimarlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli rolü şu sözleriyle
vurgulamaktadır: “Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da
yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini
geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek
lazımdır. Bu kutsal amaçlar elde etmek için mücadeleye atılanların arasında
öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.” 2019-2020 Eğitim-
Öğretim yılında öğretmenlerimizin bu anlayışla, bu şuurla yılmadan
çalışacağına inanıyorum.
Bu aziz toprakları ve bağımsızlığımızı bize emanet eden şehitlerimizin ve
gazilerimizin mirasının gerektirdiği sorumluluk bunu gerektirmektedir.
Ailelerimizin sizlere emaneti olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek
üzerinizde olan bir sorumluluktur. Eğitimle bir yandan gelecek hayatında
başarılı olacak ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bireyler yetiştirirken, Diğer
yandan, hem ailesi ve hem de milleti için çalışarak sağlam bir toplum yapısını
inşa edecek ve medeniyetler yarışında ülkemizi ileriye taşıyacak şuurlu
nesillerin yetişmesini sağlamak zorundayız. Bu nedenle; çocuklarımızın
derslerinde ve merkezi sınavlarda başarılı olması için okul yöneticilerimiz ve
öğretmenlerimiz el birliğiyle gayret sarf etmelidir. Okul Yönetimlerimiz,
Öğretmenlerimizle sürekli istişare halinde olarak; bu konudaki eksiklik ve
hatalarını tespit edecek, okullarındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi
eğitim almaları için elinden gelen gayreti sarf edecektir.
Bu manada; Milli Eğitim yetkililerimiz, okul yöneticilerimiz ve
öğretmenlerimizin, nerelerde hata yapıldığı, hangi eksiklikler bulunduğu ve
hangi tedbir alınması gerektiği konusunda gerekli değerlendirmeleri yapmalı,
bu çerçevede önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında önem verecekleri
öncelikleri okul bazında belirlemeleri gerekir. Çocuklarımızın ders ve
sınavlardaki başarılarının artırılması eğitimin tek amacı değildir.
Öğrencilerimizin, ahlaken ve fikren ailelerine, milletimize, ülkemize ve
insanlığa faydalı fertler olarak yetişmeleri, onların karakter olarak olumlu
gelişmelerini sağlayacak sosyal faaliyet ve aktivitelere katılmalarını
sağlamakla olacaktır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin sosyal yardım
faaliyetlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması, şehit ailelerimiz ve
gazilerimizi, yaşlı, hasta ve yoksulları ziyaret etmeleri temin edilerek
yardımseverlik duygularının geliştirilmesi, Her öğrencinin sportif ve sanatsal
faaliyet gösteren kulüp ve kuruluşlardan birine devamının sağlanması
konusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerimize önemli sorumluluklar
düşmektedir.
Unutmayalım; öğrencilerimizi, onların fiziksel ve ruhsal bakımdan
gelişmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturamaz isek, onların geleceğini her
bakımdan tehdit eden zararlı ortamlara ve alışkanlıklara maruz kalmalarına
fırsat veririz.
Çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı ve mutlu geçmesinde; idarecilerin,
öğretmenlerin, aile fertlerinin, tüm kurum ve kuruluşlarının payı olduğunu
unutmadan birlikte hareket ettiğimiz takdirde eğitimde Malatya olarak hak
ettiğimiz yere geleceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum. 2019-2020
Eğitim-Öğretim Yılının İlimize, ülkemize, ailelerimize, öğretmenlerimize, tüm
eğitim camiamıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini diliyorum” dedi.
Törene Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Necmi İnce, İl Emniyet
Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Belediye
Başkanı Osman Güder, öğretmen, öğrenci ve veliler katılı.
Konuşma, şiir ve halkoyunu gösterileri ile 4. Sınıf öğrencilerinin okula yeni
başlayan 1. Sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği vererek karşılamasının
ardından Vali Aydın Baruş, sınıfları gezerek öğrencilere yeni ders yılı
kitaplarını dağıttı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali
Baruş, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarılar diledi.

Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 21:51

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN