Bilgi - Zirisa Şirvan Yücel

Bilgi


Bu önemli konuyu Dünya Değişim Akedemisi'ndeki Değişim Uzmanına sorduk, önemli bilgiler edindik bu bilgileri sizlerele paylaşıyoruz.
''insan yaşamını sürdürmek için birçok bilgi çeşidine ihtiyaç duyar.
Herhangi bir konuda öğretilen veya öğrenilen şeylere bilgi denir. Ayrıca araştırma, soruşturma ve gözlem yoluyla elde edilen verilere bilgi denmektedir. Bunun dışında zihinsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan düşünsel ürün de bir nevi bilgidir. Bilgi, inceleme yapabilmek ve bir sonuca varabilmek için gereken öğelerden her biridir. Bu öğrelere bilgi bilimleri denebilir.
İnsan çok boyutlu canlı varlıktır. Bu nedenle de birçok soyut ve somut nesnelerle ilişki kurmaktadır. İnsan yaşamını sürdürmek için birçok bilgi çeşidine ihtiyaç duyar bilgi çeşitlerinin ortak noktası özne ile nesne arasındaki ilişki sayesinde meydana gelmeleridir. İnsan, günlük yaşamını sürdürmek için günlük bilgiye, araç gereç üretmek için teknik bilgiye; yaşamın amaç ve anlamını kavrayabilmek için felsefi bilgiye; evreni anlayabilmek için bilimsel bilgiye; kendisindeki yaratıcılığı ifade etmek için sanatsal bilgiye ve kendini güvende hissetmek için de dinsel bilgiye ihtiyaç duymaktadır.
Evrensel olan felsefi bilgi insanı, doğayı ve evreni bir bütün olarak ele almakta, incelemekte ve anlamlandırmaktadır. Bu bilgi akıl, mantık, araştırma ve eleştirmeye dayanmaktadır ve akıl yürütmekle üretilmektedir. Felsefi bilgi evrensel konularla ilgilenmekte ve soyut kavramlar sunmaktadır. Bu nedenle bu bilgi birleştirici ve bütünleştiricidir. Felsefe bilgi, sorgulama ve soru sorma eylemleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Aslında felsefi bilgiye soru sorma sayesinde erişilir. Felsefi bilgi evrenin nedenini ve yaşamın anlamını ortaya çıkarmaktadır.''
 

sirvanyucel@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
15Tem

Zerafet

23Haz

Teslimiyet Armağanı..!

01Haz

Değersizlik Nedir?

12Mar

Sır Nasıl Algılanır?

25Şub

Barış Stratejisi